چاپ و پخش کتاب دينداری وخردگرائی اثر سياوش اوستا در ايران بطور قاچاق از روزنامه رسالت تا امت حزب الله و وزير ارشاد را بر آشفته کرد

 

Le Docteur HASHEM AGHAJARI, universitaire iranien a cité des paroles tirées du livre religieux et rationaliste écrit par Mr ABBASI, ses propos en 2002 en insistant sur le protestantisme. Il a été condamné à mort par les tribunaux islamiques d'Iran et il est emprisonné à Téheran. Suite à la condamnation de Hachem Aghajari , député iranien qui avait critiqué l’islam et les ayatollahs en citant des paroles tirées du livre religieux et rationaliste écrit par Mr ABBASI, Mr Aghajari avait été interpellé en août dernier, après avoir remis en question, lors d’une conférence à huis clos, une interprétation rigide de la religion et estimé que les fidèles ne devaient pas suivre aveuglément les enseignements des clercs. Mr Aghajari est, en outre, un député du parlement iranien et rescapé de la guerre Iran / Irak. Il y a été mutilé à la jambe et perdu plusieurs membres de sa famille. Ceux-ci étaient considérés comme membres de la fondation de martyrs iraniens, qui ont beaucoup donné et fait pour le régime iranien depuis 15 ans.

يکشنبه دهم شهريور هشتاد و يک تازی روزنامه رسالت به چاپخش کتاب دينداری وخردگرائی اعتراض کرد

چهارشنبه سيزدهم شهريور وزير ارشاد رسما اعلام نمود که کتاب دينداری وخردگرائی غير قانونی و بدون مجوز جمهوری اسلامی چاپخش شده است

چاپ و پخش کتاب دينداری وخردگرائی اثر سياوش اوستا در ايران بطور قاچاق از روزنامه رسالت تا امت حزب الله و وزير ارشاد را بر آشفته کرد