En Français English Parsi پارسی  azadi.be

Mehr TV

Les dernières invite Radio & Télévisé,

www.azadi.be

    برای مطالعه آخرين نوشته سياوش اوستا اينجا کليک کنيد

www.azadi.be

آنچه از نظر ميگذرد مقالاتی از بيش از سه هزار مقاله ميباشد که سياوش اوستا هر هفته در نيمروز چاپ لندن و عصر امروز در لس آنجلس می نويسد

آثار سياوش اوستا در آمازون 

برای خواندن آخرين مقاله سياوش اوستا در روزنامه عصر امروز لس آنجلس اينجا کليک کنيد

برنده زور آزمائی بزرگ فرانسه Nicolas Sarkozy
سرکوزه بذار آبشو بخور و جريان سرکوزه ای و نيکولا سرکوزی رييس جمهور تازه نفس فرانسه

بايکوت سينمای جمهوری اسلامی در فستيوال کن و دعوت از اخراجی ها

 

خانم چپ يا آقای راست رئيس جمهور فرانسه خواهد شد

محبوبيت شهبانو و محمود احمدی نژاد

در باره انتقال قدرت

چگونه ميتوان از جمهوری اسلامی گذشت و چه بايد کرد تشکيل کنگره و دولت انتقالی
برنامه کاری دراز مدت نشست و همايش و کنگره پاريس در ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ ژوئن

لا ئيسيه و نبرد دينداران

جا بجائی در اليزه

جمهوری اسلامی در بدر بدنبال يار

سرکوزه بذار آبشو بخور و جريان سرکوزه ای و نيکولا سرکوزی رييس جمهور تازه نفس فرانسه

خانم چپ يا آقای راست رئيس جمهور فرانسه خواهد شد

محبوبيت شهبانو و محمود احمدی نژاد

نبيره رضاشاه بزرگ هم دلتنگ ايران است

پدربزرگى كه رفته بود تا نوه اش را به خانه برگرداند

نفوذ سعودى ها در آمريكا و دو هزار پزشك و پرستار قاتل در فرانسه

تا چند هفته ديگر، بدرود ژاك شيراك

تا احمدى نژاد رئيس جمهور است، خطر حمله به ايران حتمى است

انيس نقاش و رفسنجانى در يك برنامه تلويزيونى

اخراجى ها تهران را بهم ريخت

تا شُرب ما مدام باشد؟

قدرت هائى كه تحقير آفرينند

كينه توزى تازى با ايرانى در كانال الجزيره

مخملباف مليت فرانسوى گرفت
ما براى كى كف بزنيم يا گريه كنيم؟

 فرانسه، دوستش بداريد و يا تركش كنيد

قاطی شدن چلوکباب با فلافل و آروق چی شدن آقای عراقچی وتله عربستان برای اسرائيل   در صفحه دو  عصر امروز لس آنجلس بخوانيد

vid  Hassan ABBSI  ليست آثار سياوش اوستا در کتابخانه ملی فراسه  Siyavash Awesta

برای خواندن آخرين مقاله سياوش اوستا در هفته نامه نيمروز چاپ لندن اينجا کليک کنيد

     

رئيس پارلمان فرانسه ژان لوئی دوبره نقشه فرانسه را کشيده و نوشت زنده باد سياوش اوستا  در صفحه دو  عصر امروز لس آنجلس بخوانيد

     
 

خطر بيخ گوش ماست با بود احمدی نژاد حمله به ايران حتمی ست در صفحه دو  عصر امروز لس آنجلس بخوانيد

 

اخراجی ها تهران را بهم ريخت شکستن تمامی تعصب های ديروزی

     
     

ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما  با یک کليک اين نوشته سياوش اوستا را در صفحه دو  عصر امروز لس آنجلس بخوانيد
     
     
 

انيس نقاش و رفسنجانی در يک برنامه تلويزيونی   در صفحه سه  عصر امروز لس آنجلس بخوانيد

 
 

سرگذشت ميترا و نخستين انديشه شهريگری جهان

 
     
     
 

اخراج مسلمانان از مشاغل اروپائى

 
     
 

مجوسى و اوستائى بودن يك معنى مى دهد

 
     
     
 

پادشاه ده درصد اوريدوف فرانسه را برای ايران خريده بود

 
     
     
     
 
ABBASI Siyavash AWESTA       html آخرين مقالات سياوش اوستا بگونه      Asreemrooz عصرامروز
 

ترفند آخوند هفت خط با یک کليک اين نوشته سياوش اوستا را در صفحه دو عصر امروز لس آنجلس بخوانيد

حواله دادن به جهنم پيشگوئی يک جنگ مذهبی در خاور ميانه با یک کليک اين نوشته سياوش اوستا را در صفحه سه عصر امروز لس آنجلس بخوانيد

ميترا چگونه تمدنهای جهان را پايه گذاری کرد با یک کليک اين نوشته سياوش اوستا را در صفحه سه عصر امروز لس آنجلس بخوانيد

توهين فرهنگی برخورد اسلامی با یک کليک اين نوشته سياوش اوستا را در صفحه سه عصر امروز لس آنجلس بخوانيد

از ری و رم و بغداد با یک کليک اين نوشته سياوش اوستا را در صفحه سه عصر امروز لس آنجلس بخوانيد

آقای رهبر چشم شما روشن با یک کليک اين نوشته سياوش اوستا را در صفحه سه عصر امروز لس آنجلس بخوانيد

خلاقيتها و ابتکارهائی که پرده های جهل و خرافه را کنار می زند با یک کليک اين نوشته سياوش اوستا را در صفحه سه عصر امروز لس آنجلس بخوانيد

حزب الله غده سرطانی خاور ميانه با یک کليک اين نوشته سياوش اوستا را در صفحه سه عصر امروز لس آنجلس بخوانيد

 

فرانسه، دوستش بداريد و يا تركش كنيد

 
 

استاد صد ساله هم رفت

مهرگان جشن جهان، با حنجره طلائى

جنگ پولى و خونى تمدن هاى ايران و عربستان

محمدرضاشاه در ده درصد اتم فرانسه شريك بود

 

مرد حنجره طلائی پس از سی سال سکوت در جشن مهرگان سال ۷۰۲۸ آريائی در پاريس

تيغ از گلويم بردار اى زنگى ديوانه

فرياد آيت الله بروجردى از خيابان اوستاى تهران:
«من از خداى زرتشت حرف مى زنم»

وقتى كه شانس در ميزند

فرق ميان روشنگر و روشنفكر و انديشمند و دانشمند

كعبه! يك آتشگاه ايراني بود  

تمام اين حرف ها بهانه است

راز بزرگ حاج محمود , احمدی نژاد يهودی الاصل ميباشد

نوپردازی و سانسور و ويدئو گوگول دات کام

شكنجه سكسى آيت الله بروجردى و خانواده و يارانش در ايران

رابطه حکومتهای اسلامی با مافيای جهانی سرمايه

دوستى با اسرائيل به نفع كشورهاى منطقه است

 
 

چرا مافيای جهانی پترو دلار ضد اسرائيل عمل ميکند؟

 
 
 

چاپ و پخش کتاب دينداری وخردگرائی اثر سياوش اوستا در ايران بطور قاچاق از روزنامه رسالت تا امت حزب الله و وزير ارشاد را بر آشفته کرد

 
 
 
 
 
 
 

PDF سناتور هانری کاياوه بمن گفت شما را سرنوشتی بهتر از اين شايسته بود JPG

سود قدرتهای جهانی در حفظ نظام اسلامی در ايران

 

تلويزيون جهانی مهر

راديو آوای ايران

راديو اينجا و حالا بزبان فرانسه برنامه های سياوش اوستا سه شنبه ها

سالنامه هفت هزارساله
بيش از هفتهزارسايت زير کليک شما

پيوند زناشوئی بسبک آريائی
نشانی
زندگينامه
مجموعه آثار

نشريات

جوائز نشانها

گفتگوها

آثار جنجالی
سفارش آثار
نمونه کوچکی
آلبوم عکسهای سياوش اوستا
  سرگذشت حافظ رند شيراز

من دختر پرنسس ثريا هستم

853 شيوه روسی برای حذف و جاسوسی و

سرگذشت فردوسی توسی

برای خواندن بخش دوم سرگذشت فردوسی اينجا کليک کنيد

برای خواندن بخش سوم سرگذشت فردوسی اينجا کليک کنيد

برای خواندن بخش چهارم سرگذشت فردوسی اينجا کليک کنيد

برای خواندن بخش پنجم سرگذشت فردوسی اينجا کليک کنيد

مصدق بی بهاران و کيميائی در پاريس

از نا خنک و سرقت تا فراموش کردن منبع و مأخذ

سپاه قدس در نيويورك و ما همچنان مى خنديم

مهر تائيد گوگوش بر سخنان چند سال پيش ماPDF مهر تأييد گوگوش بر گفته هاى سال هاى پيش ما HTM

مصاحبه خانم گوگوش در تائيد گفته های سياوش اوستا و آلبوم عکسهای ايشان

آيا آقای مسعود رجوی زنده است ويا کشته شده است

جريان چمدان و چمران احمدی نژاد

ترانه هاى مذهبى مدرن با آهنگ هاى لس آنجلسى، رهبر را خوش نيامد!!

مذاكرات مجتبى خامنه اى با آمريكا

از كودتاى رهبرى و سپاه قدس، ننه عليمون هم عصبانى شد

زندانيان سياسی ديروز و امروز

پايان آرمانخواهى در غرب اينجا خبرى نيست

 
وزراء تعهد عمليات انتحارى را امضاء كردند

تراب سلطانپور نويسنده خشم و نفرت در پاريس سوزانده شد Torab Soltanpour

ما و اپوزسيونها و احزاب  تک نفره

گفتگوی تاريخی سياوش اوستا  حسن عباسی با  شيخ علی تهرانی  

نامهاي تازي ميان ايرانيان   خطبه عقد و ازدواج بزبان عربی توهين بزرگی به شخصيت زن 

بازى انتخابات ملاها و پيام طبرزدى از زندان اوين

آيا ميتوان علل خشونت عقب ماندگی دروغ ونيرنگ و جنگهای خونين مسلمانان را در اينگونه تفکرات و دستورات قرآنی دانست

 

چاپ و پخش کتاب دينداری وخردگرائی اثر سياوش اوستا در ايران بطور قاچاق از روزنامه رسالت تا امت حزب الله و وزير ارشاد را بر آشفته کرد

تازهای کتاب -آئين اوستا - خيام واين جهان فرسوده

از دستبوسی دکتر بنی صدر تا دستبوسی دکتر احمدی نژاد پس  اينکه ۲۷ سال برگشتيم عقب درسته   آقای خامنه  گفته است  کدام بهتره آنکه پول نفت ومترو و پسته را بدزدد و به ما فحش بدهد يا آنکه دست ما را ببوسد  وی  اين تصاوير را به يکی از نزديکان خود نشان داده و گفته است که فرق بين رئيس جمهور مکتبی با ديگران در اين است که ايشان دستبوس است و ديگران نه تنها دست بوس نيستند که در سال ميليونها دلار عليه ما خرج سمپاشی ميکنند نظر سيد علی خامنه ای به هاشمی رفسنجانی و خانواده اش و برادر خاتمی و هفتاد گروه دوم خرداد بوده است
فرهر و تشريح آن
 

نفوذ انديشه های سياوش اوستا در چپ و راست جهان

 

بازى انتخابات ملاها و پيام طبرزدى از زندان اوين

خاندان آقای هاشمی‌رفسنجانی مصداق بارز این شبکه‌ي مافیایی است

وحشت جمهوری اسلامی از قلم سياوش اوستا حسن عباسی

ايراني هرگز اسلام را نپذيرفت

فرهر و تشريح آن

در انتخابات ملاها پول پيروز خواهد شد يا افشاگری

ليست برخى از دارائى هاى رفسنجانى ها

مافياى قدرت و ثروت هاشمى ها در جهان

خمس يك ميليارد و دويست ميليون تومانى رفسنجانى ها به خامنه اى
كعبه! يك آتشگاه ايراني بود  

آنچه را که سياوش اوستا از سالها پيش افشا کرده بود و مرتب ميگفت و مينوشت را رهبر جمهوری اسلامی در آستانه نامزد شدن هاشمی رسما جانی اعتراف کرد و آن مسئله بازی بودن دو جناح است

اعتراف خامنه اى به همراه بودن دو جناح با نظام و توافق كامل او با رياست جمهورى رفسنجانى

فرمانروائى پارسى زبانان از اسرائيل تا تاجيكستان

كاربردها و كارشكنى هاى تلويزيون هاى ۲۴ساعته

اين آخرين انتخابات رياست جمهورى ولايت فقيه است

مجاهدين خلق و هواداران پادشاه در يك تظاهرات!
نشست و گفتگوئى با نخست وزير فرانسه

نوروز ماندگار است
تا يك جوانه باقى است

پرويز اصفهانى سردبير نيمروز برنده جايزه بزرگ انساندوستى فرانسه

گفتگو با پدر دكتر «فرزاد حميدى»

خاورميانه بزرگ و فرمانروائى پارسيان

چه زود فراموش مى كنيم

ريشه رفراندوم خواهى ملت ايران

ريشه رفراندم خواهی مردم ايران
فيلم اسکندر يعنی سربازان آمريکايی در ايران

امپراطورى بانو فرح پهلوى در برابر دولت شاهنشاهى

انتقادات شهبانو از ساواك و دولت شاهنشاهى!

آيا خداوند بزرگ اشتباه می کند آيا خداوند بزرگ حزب سياسی درست ميکند فرق خداوند دانا و توانا با الله چيست

آن جوانمرد با هوش و هنگ نيز رفت!!

 جريان تشت نقره و جام دعای شهبانو در حمام

رابطه شهبانو با کمونيستها بروايت خودشان   يكى ديگر از اشتباهاتم اين بود كه به كسانى اعتماد كردم كه شايسته اش نبودند- پادشاه
چگونه فرح ديبا محمد رضا شاه را شکار کرد؟

روزى كه پرنسس فرحناز با اندوه بابا بابا مى كرد!!

شهبانو مى گويد:
توقفى كه نزديك بود به گروگانگيرى (از سوى آمريكا) منجر شود

شهبانو:
ثروت فرضى خانواده ما از ۲۳ ميليارد به ۳۰ ميليارد رسيد
«شهبانو و كهن ديارا»
براى نجات جان شاه پزشكان آمريكائى به وظيفه خود عمل نكردند

«كتاب كهن دياراى شهبانو»
كجا گريزم؟ كجا بمانم

خاطرات شهبانو فرح!
بى وفائى جهان با شاه ايران!

دعوا سر عقلم بود! كه بردند

ملاهاى تهران از هر دو حزب آمريكا پشتيبانى مى كنند

شگردهاى على خامنه اى از ۲۵سال پيش تا به امروز
و دهه خر!
پرسش ها و پاسخ ها

سرمايه گذارى حزب جمهوريخواه آمريكا روى ميليون ها رأى ايرانيان و ساده لوحى ياران

فقط خواجه شيراز از خروج شريعتى بى خبر بود

ساواك پشتيبان دكتر شريعتى بود

دروغ، حسد و حرّافى! مشكل بزرگ تاريخ ما

على شريعتى: پادشاه حامى طبقات محروم

آيا با ملتى ۳۰ميليونى و تيراژ كتاب هاى نيم ميليونى!
نويسنده بت مى شود يا نه؟!

مطهرى مبتكر عنوان «ماركسيست هاى اسلامى»

شاعرى و صداى داوودى سيدعلى خامنه اى!؟

على شريعتى با بورس شاهنشاهى!
دانشجوى «حاجيولژى» در پاريس!

اين بار شريعتى ها مى آيند  بهوش باشيم
دکتر شريعتی افسانه پرداز وافسونگر شيرين سخن  پژوهشی نوين از سياوش اوستا
چرا آقاى خمينى تيرباران نشد!؟
ديدار يك استاد پس از ۲۰ سال!
چرا نظام پادشاهى متوجه سازماندهى روحانيت نشد؟!
اشكى كه لبخند شد!!
پناهندگى سياسى از ديروز تا امروز!!
گفتگوئى كه نتيجه اى تاريخى داشت
آسمان در سوك خيام گريست!
فتواى قتل خيام صادر مى شود ۶
«گريز خيام از شهر سپاهان و جشن نوروز در نيشابور»

 

برای شنيدن سخنرانی يدالله قزوينی که نام حسن عباسی را دزديده اينجا کليک کنيد

جمهوری اسلامی با آنهمه هارت وپورتش در سراسر جهان بارها نشان داده است که از قلم سياوش اوستا حسن عباسی وحشت داشته وهر از چندی توطئه تازه ای برنامه ريزی ميکند. پس از اينکه مانع ورود تاريخی وی به ايران شد و مداخله مستقيم دولت انگلستان در انتخابات هفتم اينک يک سردار سپاه را با اسم جعلی وقلابی حسن عباسی وارد معرکه کرده است وبرای نخستين بار سفارت ايران در لندن در سخنرانی ۱۸ تير سياوش اوستا حسن عباسی با بکار انداختن بلندگوهای سفارت در خيابان کنزيگتون سعی در اخلال سخنرانی سياوش اوستا داشت که در برابرشعارهای هزاران ايرانی مهربان نتيجه ای 

يدالله قزوينی حسن عباسی قلابی

سياوش اوستا حسن عباسی اصلی

 

 

 

 

   

 

 

 

archive Next, Suite

 

Siyavash AWESTA

English Français پارسی Parsi تماس با ما 

Hassan ABBASI

عکسهای  جوانی آئين اوستا Ahooramazda کيهان جهانِی آخرين مقاله راديو آوای ايران
عکس با ياران جهانی اسلام سياسی جوايز و نشانها مصدق بی بهاران حافظ رندشيراز ليست آثار برا سفارش
گالری فتو  شهرفرنگ آريا هفت هزار تلويزيون مهر نيايشهای اوستائی خيام و اين جهان فرسوده
کتابهای جنجالی پيمان خويشاوندی منم آن فرح زيبا سرگذشت او شريعتی دروغ بزرگ سالنامه ۷۰۲۷ آريايی

 سياوش اوستا که تا چهل سالگی با نام حسن عباسی شناخته شده بود يک اسلامشناس، پژوهشگر و نويسنده ايرانی است که در پنجم مرداد ماه ۱۳۳۶ هجری خورشيدی در محله نوغان مشهد در دامان بانو زهرا ميرزائی و آغوش شيخ عباس عباسی بدنيا آمده است (سند)

 وی تاکنون بيش از هفتادوپنج جلد کتاب به زبانهای پارسی (سند) فرانسوی (سند)  عربی و انگليسی (سند) و نيز بيش از دو هزار مقاله به زبانهای پارسی (سند) و فرانسوی (سند) نوشته است.

 سياوش اوستا پايه گذار راديو آوای ايران پاريس و تلويزيون جهانی مهر بوده و بيش از هفتهزار ساعت برنامه راديوئی به زبانهای پارسی (سند)( 2) و فرانسوی (سند) و حدود يکهزار ساعت برنامه تلويزيونی تهيه کرده است (سند ۱ـ۲ـ) و در اين برنامه با دهها شخصيت ايرانی و فرانسوی گفتگو کرده است چون: مهندس مهدی بازرگان، دکتر ابراهيم يزدی، مهندس هوشنگ سيحون، دکتر حبيب پيمان، داريوش فروهر، شيخ علی تهرانی، محمد علی فردين و ... (سند)

 از سال ۱۹۹۰ سالنامه هفتهزار ساله آريائی ميترائی را منتشر کرده (سند) و در همين رابطه شش کتاب به زبانهای پارسی (سند) فرانسوی (سند) و انگليسی (سند) نوشته است.

 سياوش اوستا از اسفند ماه سال ۱۳۵۷ هجری خورشيدی نشريه ارشاد را پايه ريزی کرده و تا به امروز اين نشريه را به زبانهای پارسی (سند) و فرانسوی (سند) در پاريس منتشر ميکند.

سياوش اوستا بيش از دويست برنامه و فستيوال هنری فرهنگی، نمايشی  سينمائی و  تهيه کرده است (سند) از جمله: اتللو در سرزمين عجائب نوشته غلامحسين ساعدی، رستمی ديگر اسفندياری ديگر نوشته ايرج جنتی عطائی، مصدق بی بهاران نوشته رضا علامه زاده  و در جايگاههائی چون: ميدان تروکادروی ، برج ايفل، جنگل بولوين، کاخ ورسای، تئآتر پاريس، تئآتر آديار، لوره دو بوآ، آوديتوريوم شاتله ، با حضور هزاران نفر را سازماندهی کرده است.

 وی که با نام ديويد عباسی در فرانسه و مجامع جهان شناخته شده است، مبتکر واژه ها و انديشه هائی نو در غرب ميباشد که به همين مناسبت تاکنون نشانهائی را از سنای فرانسه و آکادميهای اين کشور دريافت نموده است (سند)

 ـ* نشان لوحه طلائی جايزه بزرگ انساندوستی فرانسه (سند)

 ـ* جايزه برنز و طلائی سپاس و شايستگی فرانسه (سند)

 ـ* جايزه ادبيات، دانش و هنر فرانسه (سند)

 دهها شخصيت جهانی در باره آثار و انديشه های نوپردازانه سياوش عباسی مطالبی نوشته اند (سند) و سناتور هانری کاياوه (سند) که از انديشمندان و قانونگذاران غرب ميباشد، برای آخرين کتاب او به زبان فرانسوی مقدمه نوشته است