نمونه ها ئی  از کارهای به  انجام  رسيده توسط  مايک معالی - خسرو مدير عامل شرکت  ساختمانی ( آبان) پارس  يو اس  کونستروکشن  در آمريکا

TEL: 1 510 209 29 75

AbanUsConstruction.com

 

 

NEXT

Khosro Maali: TEL: 1 510 209 29 75

AbanUsConstruction.com