Home

آنچه را که سياوش اوستا از سالها پيش افشا کرده بود و مرتب ميگفت و مينوشت را رهبر جمهوری اسلامی در آستانه نامزد شدن هاشمی رسما جانی اعتراف کرد و آن مسئله بازی بودن دو جناح است

در پائين مطلبی که سياوش اوستا چهار سال پيش در اين را بطه نوشته است را بخوانيد و پس از آن مطلب نوشته شده در هفته پيش را بخوانيد

سياوش اوستا
اعتراف خامنه اى به همراه بودن دو جناح با نظام و توافق كامل او با رياست جمهورى رفسنجانى
در اين كه رژيم اسلامى حاكم بر ايران از تمامى اطلاعات و آگاهى ها و دانش هاى امنيتى و ضد اطلاعاتى جهان برخوردار است تاكنون بارها نوشته ايم.
آموزش هاى سازمان سيا، موساد و انتليجنت سرويس انگليس يادگار نظام پادشاهى بود كه براى ملاها ماند و پس از آن تماس هاى رژيم با كا.گ.ب و سازمان هاى اطلاعاتى و جاسوسى سوريه، ليبى، كوبا، چين، كره شمالى و... به آنها اين امكان را داد تا از نظر اطلاعاتى تشكيلاتى داشته باشند وراى آنچه در جهان موجود است و شايد همين تيزهوشى اطلاعاتى آنها و كم هوشى اطلاعاتى اپوزيسيون هاى رنگارنگ يكى از دلائل بقاى رژيم تا به امروز بوده است.
رژيم اسلامى از ماه ها و شايد سال ها پيش خود را براى انتخابات امسال آماده كرده است.
رفسنجانى به عنوان نامزد فعال هيجان برانگيز مى ايم يا نمى ايم و يك سردار امنيتى اطلاعاتى براى رزرو اصلى پست رياست جمهورى از اهداف نظام بوده و دنبال شده است. با اين كه رفسنجانى از مدت ها پيش حتى چگونگى برگزارى جشن پيروزيش در انتخابات رياست جمهورى نهم را نيز سازماندهى كرده بود اما تا سه روز مانده به پايان مهلت ثبت نام همواره ناز و عشوه مى آمد كه مى آيد يا نمى آيد و از سوئى دو هفته پيش از ثبت نام او مجله فيگارو چاپ فرانسه مقاله اى رپرتاژ آگهى گونه را در چند صفحه آماده و چاپ كرده بود كه خبر از رئيس جمهور شدن رفسنجانى مى داد.
رژيم اسلامى چون تجربه انتخابات هفتم را داشت كه در آن خامنه اى از ناطق نورى حمايت كرد، پس خاتمى برنده شد. از ماه ها پيش نوعى از تبليغات كاذب به نفع هاشمى را آغاز كردند كه اگر هاشمى بيايد ترتيب ولى فقيه را مى دهد و اين سخنان توسط فرزندان خود رفسنجانى مطرح و تبليغ مى شد.
اما آقاى محمد مهدى امامى ناصرى رئيس ستاد مركزى حمايت مردمى از سردار كبير ساندگى يعنى هاشمى رسماً اعلام كرد كه:
جدى ترين آسيب هاى شخصيتى را به هاشمى برخى از اطرافيان به ايشان وارد كرده اند و اينها خائن به هاشمى هستند نه خادم ايشان.
از سوئى بارها ما يعنى اين قلم در نوشته ها و برنامه هاى راديو و تلويزيونى گفته و نوشته ايم كه بازى دو جناح ساخته و پرداخته خود نظام اسلامى است و جناح يعنى بال و دو بال به يك پرنده كه جمهورى اسلامى است كمك مى كنند تا خوب و عالى پرواز كند.
پس از ۱۵ سال كه ما اين مطلب را بارها و بارها مطرح كرديم همين هفته پيش رهبر جمهورى اسلامى خودش به حقيقت و واقعيت اين مسئله براى نخستين بار اعتراف كرد. وى در سفر به كرمان در جمع اطلاعاتى ها و سپاهيان و نيروهاى امنيتى گفت:
اگر منظور از اين اتهام (رياست جمهورى رفسنجانى يا قاليباف)، اين است كه نظام مى خواهد همه كشور را به دست يك جناح بدهد، اين كاملاً غلط است زيرا ما معتقديم وجود دو جناح كه به قانون اساسى وفادارند و در مجموعه نظام كار مى كنند مانند دو بال، امكان پرواز و اوجگيرى را براى نظام فراهم مى سازد و باعث رقابت بيشتر مى شود.
دقيقاً هاشمى رفسنجانى هم پس از ثبت نام به عنوان نامزد رياست جمهورى همين سخن رهبر نظام را تأييد كرد:
(در صورتى كه من رئيس جمهور شوم)، همه سليقه هاى مختلف امكان حضور دارند. براى من اصولگرايان و اصلاح طلبان فرقى ندارند من از همه سليقه ها در كابينه ام استفاده خواهم كرد.
پس ملت ايران و اصحاب رسانه ها و مهربان يارانى كه با مردم در تماس هستند بدانند كه جنگ و دعوائى ميان دو بنيانگذار اصلى نظام كنونى (خامنه اى و رفسنجانى) وجود ندارد. هر چند اختلافاتى ميان فرزندان هاشمى با خامنه اى موجود است و نظام اسلامى با نيرو گذاشتن روى دو كانديدا، يكى هاشمى و ديگرى قاليباف به زور تقلب انفورماتيكى يكى از اين دو را با آراء بالاى ۵۰درصد از صندوق هاى جعلى با موافقت رهبرشان بيرون خواهند آورد.
در سرزمينى كه كارشناسان رايانه اى بسيار كم هستند، مثل انتخابات دوره هشتم به راحتى با شمارش آراء توسط كامپيوتر، تقلب خواهند كرد و چند ميليون رأى نادرست به نفع يكى از دو تن بيرون خواهند آورد.
عكسى كه در برنامه ديروز تلويزيونى با مهربان يار عليرضا ميبدى نشان داديم ايران را تكان داده است.
هر چند هر هفته چند ساعت برنامه هاى مستقل تلويزيونى ما با عنوان مهر تى وى از شبكه جهانى پارس از چهار سال پيش پخش مى شود، اما مصاحبه هاى عليرضا ميبدى با ما بينندگان بيشترى در سراسر جهان دارد.
جريان عكس از اين قرار است كه هفته پيش وقتى سردار سپاه باقر قاليباف كه حالا دكتر و خلبان و رضاشاه هم خويش را مى خواند،
هنگام رفتن به وزارت كشور براى ثبت نام، دو بار از چراغ قرمز عبور كرد. يكبار با ماشين و بار ديگر به عنوان عابر پياده. جوانان رند ايرانى و مهربان ياران هر چند عبور از چراغ قرمز اولى را نتوانستند عكس بگيرند، اما عبور قاليباف را از روى خط عابر پياده آن هم در هنگامى كه چراغ براى عبور قرمز است، عكس گرفتند و براى من توسط ايميل فرستادند و ما در برنامه گفتگوى عليرضا ميبدى با سياوش اوستا نشان داديم و گفتيم اين آقاى سردار خلبان دكترى كه تا ديروز خودش فرمانده نيروهاى انتظامى بود و بايد حافظ مقررات راهنمائى و رانندگى و عبور از خط عابر پياده باشد، خودش چراغ قرمز را رد مى كند، آنهم همان روزى كه براى ثبت نام به وزارت كشور مى رود و لباس روشن كه طى ۲۶ سال حكومت ملاها ممنوع بوده است را سردار قاليباف به تن مى كند و.... www.awesta.net

 

Home