رادیو موزیکال آوای ایران پاریس

Ecoutez Notre Radio Musicale + Listen to our Radio Music

 

Windows Media Player Écoutez avec Windows Media Player
Real Player Écoutez avec Real Player
iTunes Écoutez avec iTunes

بدون هیچ آگهی و سخن و حرفی با کلیک روی رادیو موزیکال آوای ایران فقط موزیک گوش کنید

PersianCnn: MehrTv en 4 Langues, Radio Ava Iran & Soleil de Perse institut AWESTA 66 av des CHAMPS ELYSEES 75008 Paris France President: David ABBASI سیاوش اوستا

Radio AvaIran From 1985 رادیو آوای ایران از سال 1985 با شما مهربان یاران  در بالا رادیو موزیکال را بشنوید و در پایین با زدن روی پلی آرشیو سی ساله را ببینید

Over 10 Channels of Radio and Television in Persia, in French , in Englishe & in Arabic,
From 35 years! if we had listened to the avertisements of Mr David ABBASI the rise of POLITICAL Islam and Jihadist Policy?

 

David ABBASI Book's: www.DavidAbbasi.com   weblag: www.Azadi.fr

Dear (s) friend (s) , all cultural activities , television , radio Mr David ABBASI 
are volunteers for this we need your help ,
send us your big or small DON by paypal or checks to the address above :

Adresse: Institut Awesta - David Abbasi 66 av CHAMPS ELYSEES 75008 Paris France 

 

Quick Time Écoutez avec Quick Time Winamp Écoutez avec Winamp